doctor

Víte, co je to afázie?

David K.   20 února, 2023   Žádný komentář

Afázie, fatická porucha nebo také afasie. To jsou výrazy, s nimiž se můžete setkat především ve zdravotnictví. Zjednodušeně řečeno jde o poruchu řeči, ale také její úplnou ztrátu. Lidé bojující s touto nemocí mají velice špatné vyjadřování, které je obvykle způsobeno nádorem, úrazem hlavy nebo krvácením do mozku. Příčin může být v tomto směru více než dost. Pokud se chcete o afázii dozvědět něco více, začtěte se do následujících řádků.

Afázie v detailech

Porucha řeči tohoto typu je nejčastěji způsobena porušením řečových oblastí mozku. V odbornější literatuře se s touto nemocí můžete setkat pod označením R47.0, konkrétně v mezinárodní klasifikaci nemocí ICD-10.

Afázie má pochopitelně různá dělení. Afázie jsou kortikální a subkortikální. Do první jmenované skupiny patří například Brocova afázie, jíž lékaři označují jako motorickou. Jde o afázii neplynou, to znamená, že pacient je obvykle schopen vyslovit velice malé množství slov za minutu. Mnohdy je to pod deset slov. Zároveň si musí dávat časté pauzy mezi mluvením.

Známá je také Wernickeova afázie, při níž pacient už dokáže plynule mluvit. Přesto však k disponuje vadou řeči doprovázenou častým opakováním a pojmenováváním věcí. O něco lepší je pak konduktivní afázie, při níž je zachována podstatně plynulejší řeč. Za zmínku stojí ještě další odnože této nemoci – transkortikální motorická afázie, transkortikální senzorická afázie a globální afázie.

Podstatné je důkladné vyšetření

Pro stanovení přesné diagnózy spojené s konkrétním druhem afázie musí lékaři často provádět detailní vyšetření pacienta. Pokládají mu základní otázky, zjišťují, zda dobře slyší a zaměřují se na plynulost jeho řeči. Málokdo tuší, že u afázie hraje celkem významnou roli to, jestli je člověk pravoruký nebo levoruký. Při nahlédnutí do historii můžete zjistit, že antice se tato nemoc označovala jako stav mlčení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.